+66-2170-8032ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 18.00 น.

CUTUR0911

Easy Fantastic in Turkey
ราคา/บุคคล 32,900฿
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ที่พัก
  • อาหาร
  • ขนส่ง

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง
พฤ. 30 ส.ค. 2018 - ศ. 07 ก.ย. 2018 32,900 32,900 8,900 30
อ. 04 ก.ย. 2018 - พ. 12 ก.ย. 2018 32,900 32,900 8,900 30
จ. 10 ก.ย. 2018 - อ. 18 ก.ย. 2018 33,900 33,900 8,900 30
พ. 19 ก.ย. 2018 - พฤ. 27 ก.ย. 2018 33,900 33,900 8,900 30
อ. 25 ก.ย. 2018 - พ. 03 ต.ค. 2018 33,900 33,900 8,900 30
พ. 03 ต.ค. 2018 - พฤ. 11 ต.ค. 2018 34,900 34,900 8,900 30
พ. 10 ต.ค. 2018 - พฤ. 18 ต.ค. 2018 36,900 36,900 8,900 30
จ. 22 ต.ค. 2018 - อ. 30 ต.ค. 2018 35,900 35,900 35,900 30
อ. 06 พ.ย. 2018 - พ. 14 พ.ย. 2018 32,900 32,900 8,900 30
พ. 14 พ.ย. 2018 - พฤ. 22 พ.ย. 2018 33,900 33,900 8,900 30
จ. 19 พ.ย. 2018 - อ. 27 พ.ย. 2018 32,900 32,900 8,900 30

รายละเอียด

[CUTUR0911] Easy Fantastic in Turkey

TURKISH AIRLINES // อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก - วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – เมืองปามุคคาเล่ -เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - คัปปาโดเกีย – คาราวานซาไร – นครใต้ดินคาร์ตัค – หมู่บ้านอวานอส - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง - ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – เมืองอังการ่า - กรุงอีสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ตลาดสไปซ์ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - มหาวิหารเซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน – พระราชวังทอปกาปี – พระราชวังโดลมาบาห์เช ท่าอากาศยานอตาเติร์ก


กำหนดการ และรายละเอียด สำหรับ Easy Fantastic in Turkey