+66-2170-8032ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 18.00 น.

HPTK1011

HAPPY TOKYO ใบไม้แดง 5 วัน 3 คืน
ราคา/บุคคล 24,567฿
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ที่พัก
  • อาหาร
  • ขนส่ง

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง
พ. 24 ต.ค. 2018 - อา. 28 ต.ค. 2018 26,999 26,999 8,000 35
พฤ. 25 ต.ค. 2018 - จ. 29 ต.ค. 2018 26,999 26,999 8,000 35
ศ. 26 ต.ค. 2018 - อ. 30 ต.ค. 2018 26,999 26,999 8,000 35
ส. 27 ต.ค. 2018 - พ. 31 ต.ค. 2018 26,999 26,999 8,000 35
อา. 28 ต.ค. 2018 - พฤ. 01 พ.ย. 2018 26,999 26,999 8,000 35
จ. 29 ต.ค. 2018 - ศ. 02 พ.ย. 2018 26,999 26,999 8,000 35
อ. 30 ต.ค. 2018 - ส. 03 พ.ย. 2018 26,999 26,999 8,000 35
พ. 31 ต.ค. 2018 - อา. 04 พ.ย. 2018 26,999 26,999 8,000 35
พฤ. 01 พ.ย. 2018 - จ. 05 พ.ย. 2018 25,999 25,999 8,000 35
ศ. 02 พ.ย. 2018 - อ. 06 พ.ย. 2018 25,999 25,999 8,000 35
ส. 03 พ.ย. 2018 - พ. 07 พ.ย. 2018 25,999 25,999 8,000 35
อา. 04 พ.ย. 2018 - พฤ. 08 พ.ย. 2018 24,567 24,567 8,000 35
จ. 05 พ.ย. 2018 - ศ. 09 พ.ย. 2018 24,567 24,567 8,000 35
อ. 06 พ.ย. 2018 - ส. 10 พ.ย. 2018 25,999 25,999 8,000 35
พ. 07 พ.ย. 2018 - อา. 11 พ.ย. 2018 25,999 25,999 8,000 35
พฤ. 08 พ.ย. 2018 - จ. 12 พ.ย. 2018 25,999 25,999 8,000 35
ศ. 09 พ.ย. 2018 - อ. 13 พ.ย. 2018 25,999 25,999 8,000 35
ส. 10 พ.ย. 2018 - พ. 14 พ.ย. 2018 25,999 25,999 8,000 35
อา. 11 พ.ย. 2018 - พฤ. 15 พ.ย. 2018 24,567 24,567 8,000 35
จ. 12 พ.ย. 2018 - ศ. 16 พ.ย. 2018 24,567 24,567 8,000 35
อ. 13 พ.ย. 2018 - ส. 17 พ.ย. 2018 25,999 25,999 8,000 35
พ. 14 พ.ย. 2018 - อา. 18 พ.ย. 2018 25,999 25,999 8,000 35
พฤ. 15 พ.ย. 2018 - จ. 19 พ.ย. 2018 25,999 25,999 8,000 35
ศ. 16 พ.ย. 2018 - อ. 20 พ.ย. 2018 25,999 25,999 8,000 35
ส. 17 พ.ย. 2018 - พ. 21 พ.ย. 2018 25,999 25,999 8,000 35
อา. 18 พ.ย. 2018 - พฤ. 22 พ.ย. 2018 24,567 24,567 8,000 35
จ. 19 พ.ย. 2018 - ศ. 23 พ.ย. 2018 24,567 24,567 8,000 35
อ. 20 พ.ย. 2018 - ส. 24 พ.ย. 2018 25,999 25,999 8,000 35
พ. 21 พ.ย. 2018 - อา. 25 พ.ย. 2018 25,999 25,999 8,000 35
พฤ. 22 พ.ย. 2018 - จ. 26 พ.ย. 2018 25,999 25,999 8,000 35
ศ. 23 พ.ย. 2018 - อ. 27 พ.ย. 2018 25,999 25,999 8,000 35
ส. 24 พ.ย. 2018 - พ. 28 พ.ย. 2018 25,999 25,999 8,000 35
อา. 25 พ.ย. 2018 - พฤ. 29 พ.ย. 2018 24,567 24,567 8,000 35
จ. 26 พ.ย. 2018 - ศ. 30 พ.ย. 2018 24,567 24,567 8,000 35
อ. 27 พ.ย. 2018 - ส. 01 ธ.ค. 2018 25,999 25,999 8,000 35

รายละเอียด

[HPTK1011] HAPPY TOKYO ใบไม้แดง 5 วัน 3 คืน

เดินทางตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 ภูเขาไฟฟูจิ – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น – บุฟเฟ่ต์ ขาปู- โอชิโนะ ฮัคไค - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE - สาธิตการชงชา - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ -ผ่านชมหอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - ย่านชินจุกุ - โอไดบะ – อิออน ทาวน์


ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดการ และรายละเอียด สำหรับ HAPPY TOKYO ใบไม้แดง 5 วัน 3 คืน