+66-2170-8032ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 18.00 น.

KRP08111

Korea Plus+ special autumn
ราคา/บุคคล -฿
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ที่พัก
  • อาหาร
  • ขนส่ง

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง
ศ. 31 ส.ค. 2018 - จ. 03 ก.ย. 2018 14,900 14,900 19,800 -
ส. 01 ก.ย. 2018 - อ. 04 ก.ย. 2018 14,600 14,600 19,500 -
อา. 02 ก.ย. 2018 - พ. 05 ก.ย. 2018 14,300 14,300 19,200 -
จ. 03 ก.ย. 2018 - พฤ. 06 ก.ย. 2018 14,300 14,300 19,200 -
อ. 04 ก.ย. 2018 - ศ. 07 ก.ย. 2018 14,300 14,300 19,200 -
พ. 05 ก.ย. 2018 - ส. 08 ก.ย. 2018 14,600 14,600 19,500 -
พฤ. 06 ก.ย. 2018 - อา. 09 ก.ย. 2018 14,900 14,900 19,800 -
ศ. 07 ก.ย. 2018 - จ. 10 ก.ย. 2018 14,900 14,900 19,800 -
ส. 08 ก.ย. 2018 - อ. 11 ก.ย. 2018 14,600 14,600 19,500 -
อา. 09 ก.ย. 2018 - พ. 12 ก.ย. 2018 14,300 14,300 19,200 -
จ. 10 ก.ย. 2018 - พฤ. 13 ก.ย. 2018 14,300 14,300 19,200 -
อ. 11 ก.ย. 2018 - ศ. 14 ก.ย. 2018 14,300 14,300 19,200 -
พ. 12 ก.ย. 2018 - ส. 15 ก.ย. 2018 14,600 14,600 19,500 -
พฤ. 13 ก.ย. 2018 - อา. 16 ก.ย. 2018 14,900 14,900 19,800 -
ศ. 14 ก.ย. 2018 - จ. 17 ก.ย. 2018 14,900 14,900 19,800 -
ส. 15 ก.ย. 2018 - อ. 18 ก.ย. 2018 14,600 14,600 19,500 -
อา. 16 ก.ย. 2018 - พ. 19 ก.ย. 2018 14,300 14,300 19,200 -
จ. 17 ก.ย. 2018 - พฤ. 20 ก.ย. 2018 14,300 14,300 19,200 -
อ. 18 ก.ย. 2018 - ศ. 21 ก.ย. 2018 14,300 14,300 19,200 -
พ. 19 ก.ย. 2018 - ส. 22 ก.ย. 2018 14,600 14,600 19,500 -
พฤ. 20 ก.ย. 2018 - อา. 23 ก.ย. 2018 14,900 14,900 19,800 -
ศ. 21 ก.ย. 2018 - จ. 24 ก.ย. 2018 14,900 14,900 19,800 -
ส. 22 ก.ย. 2018 - อ. 25 ก.ย. 2018 14,600 14,600 19,500 -
อา. 23 ก.ย. 2018 - พ. 26 ก.ย. 2018 14,300 14,300 19,200 -
จ. 24 ก.ย. 2018 - พฤ. 27 ก.ย. 2018 14,300 14,300 19,200 -
อ. 25 ก.ย. 2018 - ศ. 28 ก.ย. 2018 14,300 14,300 19,200 -
พ. 26 ก.ย. 2018 - ส. 29 ก.ย. 2018 14,600 14,600 19,500 -
พฤ. 27 ก.ย. 2018 - อา. 30 ก.ย. 2018 14,900 14,900 19,800 -
ศ. 28 ก.ย. 2018 - จ. 01 ต.ค. 2018 14,900 14,900 19,800 -
ส. 29 ก.ย. 2018 - อ. 02 ต.ค. 2018 14,600 14,600 19,500 -
อา. 30 ก.ย. 2018 - พ. 03 ต.ค. 2018 14,300 14,300 19,200 -
จ. 01 ต.ค. 2018 - พฤ. 04 ต.ค. 2018 15,300 15,300 20,200 -
อ. 02 ต.ค. 2018 - ศ. 05 ต.ค. 2018 15,300 15,300 20,200 -
พ. 03 ต.ค. 2018 - ส. 06 ต.ค. 2018 15,600 15,600 20,500 -
พฤ. 04 ต.ค. 2018 - อา. 07 ต.ค. 2018 15,900 15,900 20,800 -
ศ. 05 ต.ค. 2018 - จ. 08 ต.ค. 2018 15,900 15,900 20,800 -
ส. 06 ต.ค. 2018 - อ. 09 ต.ค. 2018 15,600 15,600 20,500 -
อา. 07 ต.ค. 2018 - พ. 10 ต.ค. 2018 15,300 15,300 20,200 -
จ. 08 ต.ค. 2018 - พฤ. 11 ต.ค. 2018 15,300 15,300 20,200 -
อ. 09 ต.ค. 2018 - ศ. 12 ต.ค. 2018 15,300 15,300 20,200 -
พ. 10 ต.ค. 2018 - ส. 13 ต.ค. 2018 16,600 16,600 21,500 -
พฤ. 11 ต.ค. 2018 - อา. 14 ต.ค. 2018 17,900 17,900 22,800 -
ศ. 12 ต.ค. 2018 - จ. 15 ต.ค. 2018 20,900 20,900 24,800 -
ส. 13 ต.ค. 2018 - อ. 16 ต.ค. 2018 17,600 17,600 22,500 -
อา. 14 ต.ค. 2018 - พ. 17 ต.ค. 2018 16,600 16,600 21,500 -
จ. 15 ต.ค. 2018 - พฤ. 18 ต.ค. 2018 16,300 16,300 21,200 -
อ. 16 ต.ค. 2018 - ศ. 19 ต.ค. 2018 16,300 16,300 21,200 -
พ. 17 ต.ค. 2018 - ส. 20 ต.ค. 2018 16,600 16,600 21,500 -
พฤ. 18 ต.ค. 2018 - อา. 21 ต.ค. 2018 16,900 16,900 21,800 -
ศ. 19 ต.ค. 2018 - จ. 22 ต.ค. 2018 18,900 18,900 23,800 -
ส. 20 ต.ค. 2018 - อ. 23 ต.ค. 2018 20,900 20,900 24,800 -
อา. 21 ต.ค. 2018 - พ. 24 ต.ค. 2018 17,900 17,900 22,800 -
จ. 22 ต.ค. 2018 - พฤ. 25 ต.ค. 2018 16,600 16,600 21,500 -
อ. 23 ต.ค. 2018 - ศ. 26 ต.ค. 2018 16,300 16,300 21,200 -
พ. 24 ต.ค. 2018 - ส. 27 ต.ค. 2018 16,600 16,600 21,500 -
พฤ. 25 ต.ค. 2018 - อา. 28 ต.ค. 2018 16,900 16,900 21,800 -
ศ. 26 ต.ค. 2018 - จ. 29 ต.ค. 2018 16,900 16,900 21,800 -
ส. 27 ต.ค. 2018 - อ. 30 ต.ค. 2018 16,600 16,600 21,500 -
อา. 28 ต.ค. 2018 - พ. 31 ต.ค. 2018 16,300 16,300 21,200 -
จ. 29 ต.ค. 2018 - พฤ. 01 พ.ย. 2018 16,300 16,300 21,200 -
อ. 30 ต.ค. 2018 - ศ. 02 พ.ย. 2018 16,300 16,300 21,200 -
พ. 31 ต.ค. 2018 - ส. 03 พ.ย. 2018 16,600 16,600 21,500 -
พฤ. 01 พ.ย. 2018 - อา. 04 พ.ย. 2018 15,900 15,900 20,800 -
ศ. 02 พ.ย. 2018 - จ. 05 พ.ย. 2018 15,900 15,900 20,800 -
ส. 03 พ.ย. 2018 - อ. 06 พ.ย. 2018 15,600 15,600 20,500 -
อา. 04 พ.ย. 2018 - พ. 07 พ.ย. 2018 15,300 15,300 20,200 -
จ. 05 พ.ย. 2018 - พฤ. 08 พ.ย. 2018 15,300 15,300 20,200 -
อ. 06 พ.ย. 2018 - ศ. 09 พ.ย. 2018 15,300 15,300 20,200 -
พ. 07 พ.ย. 2018 - ส. 10 พ.ย. 2018 15,600 15,600 20,500 -
พฤ. 08 พ.ย. 2018 - อา. 11 พ.ย. 2018 15,900 15,900 20,800 -
ศ. 09 พ.ย. 2018 - จ. 12 พ.ย. 2018 15,900 15,900 20,800 -
ส. 10 พ.ย. 2018 - อ. 13 พ.ย. 2018 15,600 15,600 20,500 -
อา. 11 พ.ย. 2018 - พ. 14 พ.ย. 2018 15,300 15,300 20,200 -
จ. 12 พ.ย. 2018 - พฤ. 15 พ.ย. 2018 15,300 15,300 20,200 -
อ. 13 พ.ย. 2018 - ศ. 16 พ.ย. 2018 15,300 15,300 20,200 -
พ. 14 พ.ย. 2018 - ส. 17 พ.ย. 2018 15,600 15,600 20,500 -
พฤ. 15 พ.ย. 2018 - อา. 18 พ.ย. 2018 15,900 15,900 20,800 -
ศ. 16 พ.ย. 2018 - จ. 19 พ.ย. 2018 15,900 15,900 20,800 -
ส. 17 พ.ย. 2018 - อ. 20 พ.ย. 2018 15,600 15,600 20,500 -
อา. 18 พ.ย. 2018 - พ. 21 พ.ย. 2018 15,300 15,300 20,200 -
จ. 19 พ.ย. 2018 - พฤ. 22 พ.ย. 2018 15,300 15,300 20,200 -
อ. 20 พ.ย. 2018 - ศ. 23 พ.ย. 2018 15,300 15,300 20,200 -
พ. 21 พ.ย. 2018 - ส. 24 พ.ย. 2018 15,600 15,600 20,500 -
พฤ. 22 พ.ย. 2018 - อา. 25 พ.ย. 2018 15,900 15,900 20,800 -
ศ. 23 พ.ย. 2018 - จ. 26 พ.ย. 2018 15,900 15,900 20,800 -
ส. 24 พ.ย. 2018 - อ. 27 พ.ย. 2018 15,600 15,600 20,500 -
อา. 25 พ.ย. 2018 - พ. 28 พ.ย. 2018 15,300 15,300 20,200 -
จ. 26 พ.ย. 2018 - พฤ. 29 พ.ย. 2018 15,300 15,300 20,200 -
อ. 27 พ.ย. 2018 - ศ. 30 พ.ย. 2018 15,300 15,300 20,200 -
พ. 28 พ.ย. 2018 - ส. 01 ธ.ค. 2018 15,600 15,600 20,500 -
พฤ. 29 พ.ย. 2018 - อา. 02 ธ.ค. 2018 15,900 15,900 20,800 -
ศ. 30 พ.ย. 2018 - จ. 03 ธ.ค. 2018 15,900 15,900 20,800 -

รายละเอียด

[KRP08111] Korea Plus+ special autumn


กำหนดการ และรายละเอียด สำหรับ Korea Plus+ special autumn