+66-2170-8032ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 18.00 น.

HKG_ORG_01

ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
ราคา/บุคคล 11,911฿
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ที่พัก
  • อาหาร
  • สวนสนุก

รายละเอียด

[HKG_ORG_01] ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

ท่องดินแดนมหัศจรรย์ “ดิสนีย์แลนด์” เต็มอิ่มจุใจ เต็มวัน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนม ย่านนาธาน , เลดี้มาร์เกต เดินทางโดยสายการบินระดับพรีเมี่ยม เอมิเรตแอร์ไลน์ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง


กำหนดการ และรายละเอียด สำหรับ ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน