+66-2170-8032ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 18.00 น.

PROJJP01

โตเกียวสุดยอด หน้าหนาว 5 วัน 3 คืน
ราคา/บุคคล 19,999฿
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ที่พัก
  • อาหาร
  • สกี
  • วันว่าง
  • ขนส่ง

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง
อา. 07 ม.ค. 2018 - พฤ. 11 ม.ค. 2018 20,999 20,999 8,900 35
จ. 08 ม.ค. 2018 - ศ. 12 ม.ค. 2018 19,999 19,999 8,900 35
อ. 09 ม.ค. 2018 - ส. 13 ม.ค. 2018 19,999 19,999 8,900 35
พ. 10 ม.ค. 2018 - อา. 14 ม.ค. 2018 20,999 20,999 8,900 35
พฤ. 11 ม.ค. 2018 - จ. 15 ม.ค. 2018 21,999 21,999 8,900 35
ศ. 12 ม.ค. 2018 - อ. 16 ม.ค. 2018 21,999 21,999 8,900 35
ส. 13 ม.ค. 2018 - พ. 17 ม.ค. 2018 21,999 21,999 8,900 35
จ. 15 ม.ค. 2018 - ศ. 19 ม.ค. 2018 19,999 19,999 8,900 35
อ. 16 ม.ค. 2018 - ส. 20 ม.ค. 2018 19,999 19,999 8,900 35
พ. 17 ม.ค. 2018 - อา. 21 ม.ค. 2018 20,999 20,999 8,900 35
พฤ. 18 ม.ค. 2018 - จ. 22 ม.ค. 2018 21,999 21,999 8,900 35
ศ. 19 ม.ค. 2018 - อ. 23 ม.ค. 2018 21,999 21,999 8,900 35
ส. 20 ม.ค. 2018 - พ. 24 ม.ค. 2018 21,999 21,999 8,900 35
อา. 21 ม.ค. 2018 - พฤ. 25 ม.ค. 2018 20,999 20,999 8,900 35
จ. 22 ม.ค. 2018 - ศ. 26 ม.ค. 2018 19,999 19,999 8,900 35
อ. 23 ม.ค. 2018 - ส. 27 ม.ค. 2018 19,999 19,999 8,900 35
พ. 24 ม.ค. 2018 - อา. 28 ม.ค. 2018 20,999 20,999 8,900 35
พฤ. 25 ม.ค. 2018 - จ. 29 ม.ค. 2018 21,999 21,999 8,900 35
ศ. 26 ม.ค. 2018 - อ. 30 ม.ค. 2018 21,999 21,999 8,900 35
ส. 27 ม.ค. 2018 - พ. 31 ม.ค. 2018 21,999 21,999 8,900 35
อา. 28 ม.ค. 2018 - พฤ. 01 ก.พ. 2018 20,999 20,999 8,900 35
จ. 29 ม.ค. 2018 - ศ. 02 ก.พ. 2018 21,999 21,999 8,900 35
อ. 30 ม.ค. 2018 - ส. 03 ก.พ. 2018 19,999 19,999 8,900 35
พ. 31 ม.ค. 2018 - อา. 04 ก.พ. 2018 20,999 20,999 8,900 35
พฤ. 01 ก.พ. 2018 - จ. 05 ก.พ. 2018 21,999 21,999 8,900 35
ศ. 02 ก.พ. 2018 - อ. 06 ก.พ. 2018 21,999 21,999 8,900 35
ส. 03 ก.พ. 2018 - พ. 07 ก.พ. 2018 21,999 21,999 8,900 35
อา. 04 ก.พ. 2018 - พฤ. 08 ก.พ. 2018 20,999 20,999 8,900 35
จ. 05 ก.พ. 2018 - ศ. 09 ก.พ. 2018 19,999 19,999 8,900 35
อ. 06 ก.พ. 2018 - ส. 10 ก.พ. 2018 19,999 19,999 8,900 35
พ. 07 ก.พ. 2018 - อา. 11 ก.พ. 2018 20,999 20,999 8,900 35
พฤ. 08 ก.พ. 2018 - จ. 12 ก.พ. 2018 21,999 21,999 8,900 35
ศ. 09 ก.พ. 2018 - อ. 13 ก.พ. 2018 21,999 21,999 8,900 35
ส. 10 ก.พ. 2018 - พ. 14 ก.พ. 2018 21,999 21,999 8,900 35
อา. 11 ก.พ. 2018 - พฤ. 15 ก.พ. 2018 20,999 20,999 8,900 35
จ. 12 ก.พ. 2018 - ศ. 16 ก.พ. 2018 19,999 19,999 8,900 35
อ. 13 ก.พ. 2018 - ส. 17 ก.พ. 2018 19,999 19,999 8,900 35
พ. 14 ก.พ. 2018 - อา. 18 ก.พ. 2018 20,999 20,999 8,900 35
พฤ. 15 ก.พ. 2018 - จ. 19 ก.พ. 2018 21,999 21,999 8,900 35
ศ. 16 ก.พ. 2018 - อ. 20 ก.พ. 2018 21,999 21,999 8,900 35
ส. 17 ก.พ. 2018 - พ. 21 ก.พ. 2018 21,999 21,999 8,900 35
อา. 18 ก.พ. 2018 - พฤ. 22 ก.พ. 2018 24,888 24,888 8,900 35
จ. 19 ก.พ. 2018 - ศ. 23 ก.พ. 2018 19,999 19,999 8,900 35
อ. 20 ก.พ. 2018 - ส. 24 ก.พ. 2018 19,999 19,999 8,900 35
พ. 21 ก.พ. 2018 - อา. 25 ก.พ. 2018 20,999 20,999 8,900 35
พฤ. 22 ก.พ. 2018 - จ. 26 ก.พ. 2018 21,999 21,999 8,900 35
ศ. 23 ก.พ. 2018 - อ. 27 ก.พ. 2018 21,999 21,999 8,900 35
ส. 24 ก.พ. 2018 - พ. 28 ก.พ. 2018 21,999 21,999 8,900 35
อา. 25 ก.พ. 2018 - พฤ. 01 มี.ค. 2018 20,999 20,999 8,900 35
จ. 26 ก.พ. 2018 - ศ. 02 มี.ค. 2018 20,999 20,999 8,900 35
อ. 27 ก.พ. 2018 - ส. 03 มี.ค. 2018 20,999 20,999 8,900 35
พ. 28 ก.พ. 2018 - อา. 04 มี.ค. 2018 22,999 22,999 8,900 35

รายละเอียด

[PROJJP01 ] โตเกียวสุดยอด หน้าหนาว 5 วัน 3 คืน

เดินทางเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไกทะเลสาบ - ยามานากะโกะ - เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น - ช้อปปิ้งชินจูกุ-วัดอาซากุซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี


ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดการ และรายละเอียด สำหรับ โตเกียวสุดยอด หน้าหนาว 5 วัน 3 คืน