+66-2170-8032ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 18.00 น.

ITC_FD98 4D3N 0903

มาเลเซีย สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง ปุตราจายา มะละกา
ราคา/บุคคล 12,998฿
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ที่พัก
  • อาหาร
  • ขนส่ง

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง
พฤ. 18 ม.ค. 2018 - อา. 21 ม.ค. 2018 12,998 12,998 4,500 25
พฤ. 01 ก.พ. 2018 - อา. 04 ก.พ. 2018 13,998 13,998 4,500 25
พฤ. 01 มี.ค. 2018 - อา. 04 มี.ค. 2018 15,998 15,998 4,500 25
พฤ. 15 มี.ค. 2018 - อา. 18 มี.ค. 2018 14,998 14,998 4,500 25
พฤ. 29 มี.ค. 2018 - อา. 01 เม.ย. 2018 14,998 14,998 4,500 25
พฤ. 12 เม.ย. 2018 - อา. 15 เม.ย. 2018 18,998 18,998 4,500 25

รายละเอียด

[ITC_FD98 4D3N 0903] มาเลเซีย สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง ปุตราจายา มะละกา

มาเลเซีย สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง ปุตราจายา มะละกา โยโฮบารู สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล


กำหนดการ และรายละเอียด สำหรับ มาเลเซีย สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง ปุตราจายา มะละกา