+66-2170-8032ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 18.00 น.

Best_HKG0104

ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง
ราคา/บุคคล 15,900฿
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ที่พัก
  • อาหาร
  • ขนส่ง

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง
พฤ. 11 ม.ค. 2018 - ส. 13 ม.ค. 2018 15,900 14,900 5,500 20
พฤ. 25 ม.ค. 2018 - ส. 27 ม.ค. 2018 15,900 14,900 5,500 20
พฤ. 01 ก.พ. 2018 - ส. 03 ก.พ. 2018 15,900 14,900 5,500 20
พฤ. 08 ก.พ. 2018 - ส. 10 ก.พ. 2018 15,900 14,900 5,500 20
พฤ. 15 ก.พ. 2018 - ส. 17 ก.พ. 2018 17,900 16,900 6,500 20
พฤ. 15 มี.ค. 2018 - ส. 17 มี.ค. 2018 15,900 14,900 5,500 20
พฤ. 22 มี.ค. 2018 - ส. 24 มี.ค. 2018 15,900 14,900 5,500 20
พฤ. 29 มี.ค. 2018 - ส. 31 มี.ค. 2018 15,900 14,900 5,500 20
พฤ. 05 เม.ย. 2018 - พ. 07 มี.ค. 2018 16,900 15,900 6,500 20
พฤ. 26 เม.ย. 2018 - ส. 28 เม.ย. 2018 15,900 14,900 5,500 20
อา. 29 เม.ย. 2018 - อ. 01 พ.ค. 2018 15,900 14,900 5,500 20

รายละเอียด

[Best_HKG0104] ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง

นั่งกระเช้านองปิง 360องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่หลิน ชมความสวยงามของวัดชิหลิน สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว ชมแสง สี เสียง A symphony of lights


กำหนดการ และรายละเอียด สำหรับ ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง